Privacy Statement Ikify.me BV
Versie 15 Maart 2019

Ikify.me BV is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens op het online platform www.ikify.me.

Contactgegevens:
Ikify.me BV
Maliebaan 29
3581 CC Utrecht

De functionaris gegevensbescherming van Ikify.me BV is per mail te bereiken via het adres:
info@ikify.me

De verwerkte persoonsgegevens:


Met ‘persoonsgegevens’ wordt hier bedoeld; de gegevens die jij invult op het platform en deinformatie die door testen en andere vormen van communicatie worden verzameld en aan eenpersoon worden gekoppeld. Dit maakt het voor Ikify.me BV mogelijk om gepersonaliseerde zelfhulpcontent aan te bieden.

Hieronder een overzicht van de gegevens:

- gezinssamenstelling
- emailadres
- momentopname van de door jou ervaren levenskwaliteit
- stressfactoren

Het doel van de verzamelde persoonsgegevens:

Ikify.me BV verzamelt en gebruikt jou persoonsgegevens, op basis van jouw goedkeuring door ze uiteigen wil aan ons te verschaffen. Dit gebeurt om in contact te kunnen komen met jou als gebruikeren het mogelijk te maken om samen aan de functionaliteit en toegevoegde waarde van onzediensten en het platform te bouwen. Daarnaast analyseren we jouw gedrag en de keuzes die jijmaakt middels de door ons aangeboden content, om deze zo goed mogelijk af te stemmen op jouwvoorkeuren.

Geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

Het opslaan en bewaren van persoonsgegevens

Ikify.me bewaard de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, na een periode van 36 maanden nade laatste interactie tussen Ikify.me BV en jij als gebruiker wordt de informatie vollediggeanonimiseerd. Dan is deze op geen enkele manier meer herleidbaar naar jou als persoon.

Ikify.me BV deelt jou persoonsgegevens niet

Ikify.me BV verkoopt jou gegevens niet aan derden, deze worden uitsluitend verstrekt wanneer ditnodig wordt geacht om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met eventuele partners of anderebedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, worden heldere afspraken gemaakt dieexact volgens onze eigen richtlijnen zijn ingericht. Zo zorgen wij bij Ikify.me BV ervoor dat jouwvertrouwelijke gegevens op een veilige manier worden behandeld.


Maak deel uit van de Ikify wereld

Landingpage Foto UVP
We zijn met z'n allen. Daar halen we onze kracht uit. Of je nu op dit moment thuis op de bank zit of buiten bent. Ikify is altijd en overal binnen handbereik. Raak geinspireerd door de wereld van Ikify.


facebook_ikifytwitter_ikifytwitter_ikify